Sunday, June 8, 2014

Perarakan Masuk Pasangan Pengantin


Hadirin yang dimuliakan sekalian,

Mengumumkan perarakan masuk pasangan pengantin yang diraikan ke dalam dewan, sama cantik dan sama padan pasangan raja sehari: 

............... dan  .................

Dengan diiringi selawat ke atas Junjungan Kita, Baginda Nabi Muhammad S.A.W,

Hadirin dan hadirat sekalian dipersilakan untuk sama-sama berselawat ke atas Junjungan Besar Kita Nabi Muhammad S.A.W 
No comments:

Post a Comment